OVK/Ventilation

Frisk luft i bostaden är viktigt både för din och husets hälsa. Inomhusluften bör bytas ut varannan timme. En väl fungerande ventilation används för att ta bort fukt och föroreningar. I inomhusluften samlas föroreningar från matlagning, matos, städning, dusch, tvätt, radon, kemikalier från möbler och färg, rengöringsmedel, päls från husdjur och andra partiklar. Dessutom förorenas luften av koldioxid från din utandningsluft och om den inte ventileras ut kan det bidra till att känna trötthet. Frisk luft ska tillföras i de rum där du vistas ofta och under lång tid, som till exempel sovrum och vardagsrum. Luft som ska föras ut ur huset tas från de rum där föroreningarna är som störst, som till exempel kök, badrum och tvättstuga.