Skorstensfejare sedan 1968

Välkommen till HM Sotning!

Vi tillgodoser våra kunder med förstklassiga tjänster genom ett väl utfört arbete med ett vänligt bemötande. Vi levererar kompetenta och trygga lösningar gällande sotning (rengöring) och brandskyddskontroller. Vi utför också alla typer av besiktningar inom vårt arbetsområde. Familjen Melin har varit sotare sedan 1968 och firar nu 50 år som skorstensfejare i Nordanstig.

Sotning & brandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll.

SSR-Godkänd Besiktning

I snart femhundra år har vi sotare varit i svenska folkets tjänst. Det förebyggande brandskyddet som vi tillhandahåller har varit - och är fortfarande - ett av samhällets främsta i bekämpandet av eldstadsrelaterade bränder. Du som valt något av sotarens besiktningspaket enligt SSR GODKÄND har tagit ett bra steg på vägen att skapa bättre trygghet hemma.

Ventilation

Frisk luft i bostaden är viktigt åde för din och husets hälsa. Inomhusluften bör bytas ut varannan timme. En väl fungerande ventilation används för att ta bort fukt och föroreningar. I inomhusluften samlas föroreningar från matlagning, matos, städning, dusch, tvätt, radon, kemikalier från möbler och färg, rengöringsmedel, päls från husdjur och andra partiklar.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss på HM Sotning är du välkommen att besöka oss, ringa, skriva eller skicka e-post.

Nyheter

Läs broschyren från

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Klicka på bilden för att öppna>>>