Håkan Melin

Skorstensfejarmästare, VD

Började i yrket 1986.
Utbildad skorstensfejaringenjör, OVK-Behörighet K.
Ordförande i Tekniska Rådet i SSR och svarar för teknisk utveckling av yrket i Sverige.
Arbetat stora delar vid sidan om som utbildare på skorstensfejarutbildningen, utbildningar i brandskyddskontroll samt SSR-Godkänd Besiktning.

Sambo, 4 barn, 2 barnbarn
Största fritidsintresse: utförsåkning, trav

Epost: hakan@hmsotning.se
Telefon: 070-5771405

Kenneth Mill

Skorstensfejartekniker

Började i yrket 1988
Behörig besktningsman SSR-Godkänd Besiktning kyltekniker och ventilationsrensare 

Gift, 2 barn, 1hund
Största fritidsintresse: cykling, trav
Går i skorstensfejarkretsar under namnet "Sveriges gladaste sotare"

 Tel: 070-5771046

 

Erik Käck

Skorstensfejare och ventilationsrengörare

Övrigt: FR 2000 Certifierade Kvalitets o ledningssystem
Började i yrket 2008

Sambo 2 barn
Största fritidsintresse: gitarrspelande

Tel: 070-6222463


Om oss

HM Sotnings AB:s affärsidé är att tillgodose våra kunder förstklassiga tjänster genom ett väl utfört arbete med ett vänligt bemötande. Vi skall kunna leverera kompetenta och trygga lösningar gällande sotning(rengöring) och brandskyddskontroller, samt att vi skall kunna utföra alla typer av besiktningar under vårt arbetsområde.

Detta är ett rättesnöre vi arbetar efter och är grunden i vårt FR 2000 arbete att HM Sotning AB är ett företag som renodlat arbetar med de uppgifter vi skrivit avtal om.

Som företagsledare för HM Sotning AB så är det med stolthet jag kan säga att sotningen snart skötts via familjen Melins företag i Nordanstig i snart 50 år, under dessa år är det mig veterligt obefintligt med klagomål eller reklamationer på utfört arbete.

Personligen så startade jag i yrket 1986 i Nordanstig, efter en sejour i Örnsköldsvik mellan 87-1994 hamnade jag i Hudiksvall och arbetade med sotning i Hudiksvall från 1994- 2002, och började åter i Nordanstig 2002. Gesällutbildning slutfördes 1997, Teknikerutbildning 2002 och Ingenjörsutbildning 2003.

2003 startades HM Sotning AB som tidigare redovisats, pararellt med företaget så arbetade jag på Räddningsverket som avtalslärare på sotarutbildningen och ingick i det team som arbetade fram den nya utbildning som idag drivs av Myndigheten för Skydd och Beredskap(MSB). 2006 då vi även övertog sotningen i ett hektiskt Åre (inför alpina VM 2007) så startades Tekniska Rådet i Skorstensfejarnas Riksförbund(SSR), vilket jag blev invald i detta år, rådets uppgift var att följa och leda den tekniska utvecklingen för branschen i Sverige.

Under SSR:s kongress 2015 så valdes jag till ordförande för Rådet och är det fortfarande. Det senaste projektet som Tekniska Rådet arbetat fram är Arbetsmiljösäker sotning ett koncept som skall leda skorstensfejaren in i att utföra sitt yrke på ett just arbetsmiljösäkert vis. Detta har slagit väl ut och ligger i linje med SSR:s Vision att ”Ingen Skorstensfejare skadas eller dö på grund av sitt yrkesval” i skrivande stund är det ett koncept som kommun efter kommun anammar för att de värnar om sin lokale skorstensfejare. Mer om det finns att läsa om på:

www.sverigessotare/arbetsmiljö

Eftersom större delen av min uppväxt och mitt vuxna liv präglats av sotning och att förebygga bränder så är det de uppgifterna som ligger mig varmt åt hjärtat. Den fritid jag har ägnas åt familjen, fru och 4 barn samt 2 barnbarn.

Håkan Melin

Skorstensfejarmästare

Varmt välkomna till oss!

 

Viktiga årtal

Företaget HM Sotning AB grundades och startade 2003 i samband med att dåvarande sotningsentreprenad övertogs efter vunnet anbud. I samband med övertagandet så anställdes de personer som var anställda i föregångarens företag, HB Melins Sotningsrörelse, vilket grundades av min far 1968. Vilket innebär att jag som företagsledare i princip levt med sotning i Nordanstig hela mitt liv.Men i HM Sotning AB:s regi har sotning och brandskyddskontroll utförts sedan 1/11-2003, vilket innebär nästan 20 år till dags datum.

2006 skrev företaget under ett Entreprenadavtal med Åre Kommun och skötte sotning och brandskyddskontroll där fram till sista mars 2011, då de anställda i företaget som arbetade i Åre Kommun fick överta verksamheten, vilket de fortfarande gör.

2008/2009 så certifierade sig företaget i Kvalitéts, miljö och verksamhetsledningssystemet
FR 2000 i syfte att få en bra överblick av verksamheten samt ett bra verktyg för egenkontroller och för att uppvisa att vi följer och genomarbetar våra policyers.

2016 så erhölls certifikat för att utföra Obligatorisk Ventilationskontroll(OVK), vilket är ett bra komplement för vår kompetenta personal när sotningstjänsteutbudet tenderar att svikta lite på grund av att innevånare väljer andra uppvärmningsalternativ än fossila bränslen.

2018 Så startades dotterbolaget Friskahusgruppen tillsammans med Gästrike-Dala Sotarn AB ett ventilationsföretag som arbetar enligt normen att lösa problem för kunden så att hen mår bra i sitt hus

2019 Så köptes företaget Borlänge-Smedjebacken Sotning & Ventilation AB tillsammans med Gästrike-Dala Sotarn AB, detta blev startskottet till att vi arbetar som en koncern med totalt 27 medarbetare.