Håkan Melin

Skorstensfejarmästare, VD

Började i yrket 1986.
Utbildad skorstensfejaringenjör, OVK-Behörighet K.
Ordförande i Tekniska Rådet i SSR och svarar för teknisk utveckling av yrket i Sverige.
Arbetat stora delar vid sidan om som utbildare på skorstensfejarutbildningen, utbildningar i brandskyddskontroll samt SSR-Godkänd Besiktning.

Sambo, 4 barn, 2 barnbarn
Största fritidsintresse: utförsåkning, trav

Epost: hakan@hmsotning.se
Telefon: 070-5771405

Kenneth Mill

Skorstensfejartekniker

Började i yrket 1988
Behörig besktningsman SSR-Godkänd Besiktning kyltekniker och ventilationsrensare 

Gift, 2 barn, 1hund
Största fritidsintresse: cykling, trav
Går i skorstensfejarkretsar under namnet "Sveriges gladaste sotare"

 Tel: 070-5771046

 

Erik Käck

Skorstensfejare och ventilationsrengörare

Övrigt: FR 2000 Certifierade Kvalitets o ledningssystem
Började i yrket 2008

Sambo 2 barn
Största fritidsintresse: gitarrspelande

Tel: 070-6222463


Om oss

HM Sotnings AB:s affärsidé är att tillgodose våra kunder förstklassiga tjänster genom ett väl utfört arbete med ett vänligt bemötande. Vi skall kunna leverera kompetenta och trygga lösningar gällande sotning(rengöring) och brandskyddskontroller, samt att vi skall kunna utföra alla typer av besiktningar under vårt arbetsområde.

Detta är ett rättesnöre vi arbetar efter och är grunden i vårt FR 2000 arbete att HM Sotning AB är ett företag som renodlat arbetar med de uppgifter vi skrivit avtal om.

Som företagsledare för HM Sotning AB så är det med stolthet jag kan säga att sotningen snart skötts via familjen Melins företag i Nordanstig i snart 50 år, under dessa år är det mig veterligt obefintligt med klagomål eller reklamationer på utfört arbete.

Personligen så startade jag i yrket 1986 i Nordanstig, efter en sejour i Örnsköldsvik mellan 87-1994 hamnade jag i Hudiksvall och arbetade med sotning i Hudiksvall från 1994- 2002, och började åter i Nordanstig 2002. Gesällutbildning slutfördes 1997, Teknikerutbildning 2002 och Ingenjörsutbildning 2003.

2003 startades HM Sotning AB som tidigare redovisats, pararellt med företaget så arbetade jag på Räddningsverket som avtalslärare på sotarutbildningen och ingick i det team som arbetade fram den nya utbildning som idag drivs av Myndigheten för Skydd och Beredskap(MSB). 2006 då vi även övertog sotningen i ett hektiskt Åre (inför alpina VM 2007) så startades Tekniska Rådet i Skorstensfejarnas Riksförbund(SSR), vilket jag blev invald i detta år, rådets uppgift var att följa och leda den tekniska utvecklingen för branschen i Sverige. Ett axplock av det vi åstadkommit under dessa år är fördjupade kunskaper om Brandskyddskontroll, handböcker om historiska byggregler, brandskyddskontroll och besiktning av eldstäder och rökkanaler. Samt att vi grundade besiktningskonceptet SSR Godkänd Besiktning. Under SSRs kongress 2015 blev jag vald som ny ordförande vilket jag fick nytt förtroende för under kongressen 2017 för nästkommande 2 år. Det vi nu arbetar för är att likt besiktningsverksamheten arbeta fram ett nytt koncept rörande sotning, SSR Godkänd Sotning vilket ska innebära en kvalitetssäkring av sotningstjänsten.

Eftersom större delen av min uppväxt samt även mitt vuxna liv präglats av sotning och kontroll av brandskyddet, så är det de uppgifterna som ligger mig varmt åt hjärtat. Den fritid jag har ägnas åt familjen, sambo och 4 barn, samt två barnbarn.

Håkan Melin

Skorstensfejarmästare

Varmt välkomna till oss!

 

Viktiga årtal

Företaget HM Sotning AB grundades och startade 2003 i samband med att dåvarande sotningsentreprenad övertogs efter vunnet anbud. I samband med övertagandet så anställdes de personer som var anställda i föregångarens företag, HB Melins Sotningsrörelse, vilket grundades av min far 1968. Vilket innebär att jag som företagsledare i princip levt med sotning i Nordanstig hela mitt liv.

Men i HM Sotning AB:s regi har sotning och brandskyddskontroll utförts sedan 1/11-2003, vilket innebär nästan 15 år till dags datum.

2006 skrev företaget under ett Entreprenadavtal med Åre Kommun och skötte sotning och brandskyddskontroll där fram till sista mars 2011, då de anställda i företaget som arbetade i Åre Kommun fick överta verksamheten, vilket de fortfarande gör.

2008/2009 så certifierade sig företaget i Kvalitéts- miljö och verksamhetsledningssystemet

FR 2000 i syfte att få en bra överblick av verksamheten samt ett bra verktyg för egenkontroller och för att uppvisa att vi följer och genomarbetar våra policyers.

2016 så erhölls certifikat för att utföra Obligatorisk Ventilationskontroll(OVK), vilket är ett bra komplement för vår kompetenta personal när sotningstjänsteutbudet tenderar att svikta lite på grund av att innevånare väljer andra uppvärmningsalternativ än fossila bränslen.

2016 så startades ett nytt dotterbolag LH Sotning AB i samband med att upphandling vanns för sotning och brandskyddskontroll i Östhammars kommun. LH Sotning AB ägs tillsammans med Gästrike-Dalasotarn AB.