Regelbunden sotning ger trygghet och säkerhet!

HM Sotning vill skapa en säker miljö i ditt hem, på arbetsplatsen eller offentliga inrättningar så som skolor eller daghem. Vi skapar en tryggare miljö och minskar risken för bränder genom att ta bort sotbeläggningar. Vi sotar alla eldstäder och rökkanaler där rökgaser passerar. Förutom trygghet innebär också sotningen en ekonomisk och miljömässig vinning i och med att den drar mindre energi vid regelbunden rengöring.

I de fall det är möjligt rengör och sotar vi eldstäder och rökkanaler med sk stavteknik. Det innebär att vi utför sotningen nerifråbn och upp. Vilket både är säkrare och ger en renare kanal.